Privacy statement

Privacy Statement
Dit is de Privacy Statement van GiGi Nederland B.V. statutair gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60012110, hierna te noemen: GiGi.

Bescherming persoonsgegevens
GiGi vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat GiGi die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens
GiGi verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. GiGi gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen, oproepen voor de APK en bandenwissel, enquêtes, etc. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de met haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (directe)marketingactiviteiten, het doen van klantentevredenheids- en marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat GiGi zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

Inzage, correctie en verzet
U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door GiGi zijn verwerkt. GiGi kan hiervoor een vergoeding vragen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u schriftelijk aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van GiGi (info@gigiscooter.nl). GiGi zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door GiGi, kunt u GiGi verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.

Wijzigingen
GiGi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.